We bieden een volledig gamma aan diensten in verband met intellectuele eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken, modellen, auteursrecht, IE-licenties en -overname, geschillenbeslechting inzake IE en validatie van IE-rechten.

Octrooien

Een octrooi is een in de tijd beperkt monopolie dat door een nationale instantie wordt toegekend voor een nieuwe en niet voor de hand liggende oplossing voor een technisch probleem. Als octrooihouder kunt u gerechtelijke stappen ondernemen tegen derden die zonder uw toestemming de beschermde uitvinding produceren, gebruiken, importeren of verkopen.

Handelsmerken

Een handelsmerk is een teken, of een combinatie van tekens, die uw goederen of diensten kunnen onderscheiden van deze van uw concurrenten. De belangrijkste functies zijn: (1) het identificeren van de commerciële bron van de goederen en diensten; (2) het garanderen van een kwaliteitsniveau met betrekking tot de klant; (3) het associëren van een specifiek “imago” met de goederen en diensten.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een origineel werk om te bepalen of, en onder welke omstandigheden, dit werk door anderen mag worden gebruikt.

Auteursrecht en gerelateerde rechten: