Bijstand voorafgaand aan de indiening

Om een doeltreffende octrooibescherming te garanderen,
kiezen wij ervoor u reeds lang voor het ogenblik van de eigenlijke indiening van de aanvraag voor octrooi te adviseren en bij te staan.
Onze diensten omvatten opleidingen en seminaries voor het verhogen van het bewustzijn van uitvinders op het vlak van IE, bijstand bij het verzamelen van uitvindingen, onderzoeken naar de achterliggende stand der techniek en de vrijheid van exploitatie (freedom-to-operate), enz.

Ontwikkelen/identificeren van de uitvinding


We helpen u opportuniteiten voor het nemen van octrooi te grijpen door middel van specifieke opleidingen en seminaries, vergadersessies met uitvinders, deelname aan brainstormingsessies met uw onderzoekers, ingenieurs of marketingspecialisten.


Het verhogen van het bewustzijn inzake IE en het verzamelen van informatie met betrekking tot uitvindingen helpt u uw strategische innovatiedoelen te bereiken.


 


 

Onderzoeken naar de stand der techniek


We kunnen u helpen bij het uitvoeren van een onderzoek naar de stand der techniek in eender welke fase van uw innovatie- of onderzoeksproject. Een dergelijk onderzoek:  • maakt u bewust van wat uw concurrenten reeds ontwikkeld hebben

  • vermijdt het verspillen van energie en middelen aan de investering in technologieën die niet langer octrooieerbaar zijn

  • toont de ontwikkelingstrends in uw vakgebied

  • voedt creativiteit bij de ontwikkeling of verbetering van producten/processen

  • identificeert octrooirechten van derden die uw project in gevaar kunnen brengen

Voorafgaand onderzoek naar octrooieerbaarheid


Als u aarzelt om een octrooi aan te vragen omdat u twijfelt of uw uitvinding wel octrooieerbaar is, bieden wij u een voorafgaande analyse van de octrooieerbaarheid. Onze raad zal u helpen te beslissen of een octrooi aanvragen een goede optie is.

Studie naar de vrijheid van exploitatie (Freedom-to-operate)


Terwijl u de noodzakelijke stappen neemt om een octrooi te nemen op uw innovaties, is het mogelijk dat de octrooien van concurrenten u verhinderen een product op de markt te brengen of om een industrieel proces te gebruiken. Een studie van de vrijheid van exploitatie analyseert het risico op inbreuken op de octrooien van uw concurrenten.

Contracten


Onze octrooigemachtigden en juristen kunnen u helpen bij de onderhandeling en redactie van vertrouwelijkheidsovereenkomsten (niet-openbaarmakingsovereenkomsten), samenwerkings- en O&O-overeenkomsten om uw belangen op gepaste wijze te beschermen.