Als u een uitvinder bent

Houd uw resultaten vertrouwelijk. Uw uitvinding bekendmaken voordat u een octrooiaanvrage hebt ingediend, vernietigt de octrooieerbaarheid in de meeste landen en ontneemt u de meest efficiënte bescherming voor technische uitvindingen.

Wacht niet tot het te laat is...


We raden u aan reeds in de allereerste fase van het uitvindingsproces contact op te nemen met ons, om ons uw uitvinding en uw plannen met betrekking tot de commercialisering ervan uit te leggen. Zo kunnen wij u op de meest efficiënte manier begeleiden naar een waardevolle bescherming van uw uitvinding.

Ontmoet ons persoonlijk


Een persoonlijke ontmoeting is de beste manier om ons in te lichten over uw uitvinding, uw commerciële/strategische doelstellingen en uw budget.


Op basis hiervan kunnen wij u advies geven over hoe u op een efficiënte manier uw uitvinding in uw specifieke geval kunt beschermen.


Als u voor het eerst een octrooi aanvraagt, zullen wij u uitleggen wat u kunt bereiken door het nemen van een octrooi op uw uitvinding, wat de beperkingen ervan zijn, hoe lang het zal duren en wat de kostprijs is voor de verschillende stappen.

Onderzoek naar de stand der techniek


Een oriënterend onderzoek naar de stand der techniek of achtergrond helpt u de huidige toestand van de techniek beter te begrijpen. Zo kunt u weten welke aspecten van de uitvinding reeks bekend zijn en welke niet. Een goed gedefinieerd voorafgaand onderzoek naar de stand der techniek kan u helpen uw doelstellingen, indien nodig, de herdefiniëren.


We voeren dit onderzoek naar de stand der techniek of achtergrond intern uit of begeleiden u naar publieke of commerciële octrooionderzoekers. We helpen u bij het definiëren van het bereik van het onderzoek en het interpreteren van de onderzoeksresultaten.

Vertrouwelijkheids-, samenwerkings- en mede-eigendomsovereenkomsten


Alvorens de beslissing te nemen om te investeren in een octrooiaanvrage, is het soms nodig om een aantal zaken met andere personen (bv. een prospect, een mogelijke partner, een leverancier van materiaal of diensten, enz.) te bespreken met betrekking tot de uitvinding.


Voordat u informatie met derden deelt, moet u hen een zorgvuldig opgestelde niet-openbaarmakings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst laten tekenen.


Voordat u een samenwerking met een derde partij start, moet u ook overeenkomen wie het recht zal hebben om een octrooiaanvrage in te dienen. In geval van een octrooiaanvrage in mede-eigendom, moet er een mede-eigendomsovereenkomst worden opgesteld om de rechten en plichten van elke aanvrager te definiëren.

Opstellen en indienen van uw octrooiaanvrage


Wij helpen u bij het verkrijgen van octrooibescherming voor uw uitvinding. Wanneer onze octrooigemachtigde de aanvraag voor octrooi opstelt, zal zij zorg dragen dat de uitvinding goed beschreven wordt en de conclusies correct opgesteld worden. Hij zal ook terugvalposities voorzien, zodat u bij eventuele tegenslagen tijdens de toekenningsprocedures of de levensduur van het octrooi toch een sterk octrooi behoudt.


Bij de toekenning van een octrooi worden gecompliceerde administratieve procedures doorlopen, die een goed begrip van de octrooiwet en -regelgeving evenals een efficiënt en betrouwbaar beheer vereisen. Wij beheren handelen deze procedures op efficiënte wijze voor u in Europa en in de hele wereld.