Als u een universiteit bent

Een octrooi nemen op de technische resultaten van uw onderzoeksactiviteiten helpt u om uw reputatie als onderzoeksinstelling te verstevigen. • Verhoog uw zichtbaarheid en geloofwaardigheid bij een industriële partner in toekomstige O&O-projecten.

 • Verstevig uw positie in de concurrentiestrijd tussen universiteiten voor topscores.

 • Geef een impuls aan uw samenwerking met industriële partners.

 • Verzeker het aandeel van uw onderzoekers in termen van erkenning door de wetenschappelijke gemeenschap.

 • Vergemakkelijk de oprichting van spin-off bedrijven.

 • Genereer inkomsten uit uw onderzoek door het verlenen van licenties en het overdragen van uw octrooien.

Wij kunnen u helpen om uw wetenschappelijke successen om te vormen tot activa. Wij bieden verschillende diensten aan, waaronder: • Het verhogen van het bewustzijn van uw onderzoekers inzake intellectuele eigendom en de noodzaak om intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen vóór de publicatie van onderzoeksresultaten.

 • Het uitvoeren van IE-audits met o.a. het oog op het identificeren van onbeschermde intellectuele eigendom.

 • Het definiëren van beschermingsstrategieën.

 • Het opstellen en indienen van uw octrooiaanvragen.

 • Het opvolgen van uw IE-rechten tijdens de verschillende stappen van de verleningsprocedure en, indien nodig, het verdedigen ervan tegen oppositie.

 • Het bespreken van aspecten in verband met IE-rechten in onderhandelingen met mogelijke samenwerkingspartners.

Toegankelijke persoonlijke contactpersoon


Pronovem biedt u een team van IE-specialisten met expertise in vrijwel alle technische gebieden. Al onze octrooigemachtigden zijn in het bezit van een wetenschappelijk of technisch diploma op universitair niveau.


Ze spreken de taal van wetenschappelijke onderzoekers en hebben de vaardigheden om ze te vertalen naar juridische documenten.


Elke aanvraag die aan ons wordt toevertrouwd, wordt behandeld door een team van twee gemachtigden, één die optreedt als de hoofdcontactpersoon en de andere die beschikbaar is als back-up. Als u een vraag hebt, is het erg gemakkelijk om via e-mail of telefoon contact op te nemen met hen.


Indien nodig kan er gemakkelijk een persoonlijke vergadering of videoconferentie worden georganiseerd.

Prijsstructuur


We hebben een transparant prijsbeleid: u kunt op elk ogenblik een kostenraming vragen voordat u een beslissing neemt over een bepaalde actie.


We bieden verschillende diensten tegen vaste prijzen zodat u op voorhand goed kan inschatten hoeveel wij u zullen aanrekenen.


Voordeeltarieven kunnen worden overeengekomen in een kaderovereenkomst bij de aanschaf van IE-consultancydiensten op maat van de behoeften van uw onderzoeksinstelling.