Als u geïnteresseerd bent in Europese Octrooibescherming

De Europese octrooigemachtigden (Professionele Vertegenwoordigers ingeschreven bij het Europese Octrooibureau) van Pronovem helpen u graag bij zaken in verband met Europese octrooien.

Er zijn twee manieren om een Europees octrooi te verkrijgen: u kunt kiezen voor de rechtstreekse Europese weg ("rechtstreekse Europese octrooiaanvraag") of voor een internationale aanvraag (zogeheten PCT-aanvraag Patent Co-operation Treaty oftewel Samenwerkingsverdrag inzake octrooien) via het Europese Octrooibureau (EPO) ("Euro-PCT-aanvraag").

Europese aanvragen


Bij Europese octrooiaanvragen wordt een gecentraliseerde procedure doorlopen om een Europees octrooi te verkrijgen. Het Europees octrooi is in feite een bundel van nationale octrooien, en de bescherming door het octrooi wordt geregeld door nationale wetgeving.


 


 

Internationale aanvragen


Een internationale of PCT-aanvraag is een aanvraag die in meer dan 140 landen wereldwijd erkend wordt als aanvraag voor (nationaal) octrooi. Gedurende de eerste 30 maanden vanaf de datum van indiening, of, indien de voorrang of prioriteit van een eerder ingediende octrooiaanvraag ingeroepen is, vanaf de datum van voorrang, doorloopt deze aanvraag de internationale fase. Daaropvolgend start de nationale fase, en dient de verleningsprocedure te worden voortgezet in de landen die u kiest. In Europa wordt de internationale aanvraag als een Europese aanvraag voortgezet (Europese fase).


We kunnen u tevens bijstaan in de verleningsprocedures in niet-Europese landen. We vertegenwoordigen regelmatig cliënten uit Amerika, Azië en Australië.

Uw voordelen bij de samenwerking met Pronovem:  • Deskundige en ervaren Europese octrooigemachtigden

  • Expertise in verschillende technologische gebieden van de mechanica, scheikunde, elektrotechniek, medische technologie, biotechnologie, enz.

  • Verschillende niveaus van diensten beschikbaar op verzoek

  • One-stop-shop voor validatie van Europese octrooien

  • Rapporten die gemakkelijk te begrijpen instructieformulieren omvatten

  • Aantrekkelijke prijsstructuur (vaste tarieven voor start van de Europese fase of rechtstreekse Europese aanvragen)