Als u software ontwikkelt

De ontwikkeling van software omvat typisch verschillende soorten intellectuele-eigendomsrechten.
Een efficiënte bescherming van uw IP is de sleutel tot uw succes.

Auteursrecht


In het algemeen heeft het auteursrecht betrekking op originele werken van auteurs. Dus, wanneer u een code schrijft, kan dat beschouwd worden als een origineel werk (bijv. broncode, uitvoerbaar, tussenrepresentatie, etc.) dat beschermd wordt door het auteursrecht. De houder van het auteursrecht kan beslissen of, en onder welke voorwaarden, een programma tijdelijk of permanent mag worden gekopieerd, vertaald, aangepast of anderszins gewijzigd, of verspreid. Een computerprogramma wordt aldus vrijgegeven met een licentie, die het toegestane gebruik en de beperkingen ervan definieert. Ook open-source programma's worden geleverd met een licentie. Wanneer uw computerprogramma verder nog andere originele artistieke werken bevat (muziek, animaties, enz.), zijn deze ook beschermd door het auteursrecht.

Merken


U bent op zoek naar een naam om uw software te commercialiseren. Het is belangrijk om uw software naam als merk te beschermen om te kunnen profiteren van de exclusiviteit op die naam in uw vakgebied. Merken identificeren de commerciële herkomst van de software en kunnen zo klanten helpen de software te vinden waar ze naar op zoek zijn of waarin ze vertrouwen.

Modellen


Onder "model" wordt verstaan het uiterlijk van een product, geheel of gedeeltelijk, bestaande uit bijvoorbeeld de lijnen, contouren, kleuren, vorm, textuur en/of materialen van het product zelf en/of de versiering ervan. In het geval van computerprogramma's, met name webontwerp en grafische gebruikersinterfaces, deze kunnen door geregistreerde modellen worden beschermd, mits zij nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Octrooien


Computerprogramma's als zodanig zijn niet octrooieerbaar zijn, echter technische methoden die door of met behulp van een computerprogramma kunnen worden toegepast zijn wel octrooieerbaar. In sommige situaties kan een octrooi u zelfs toelaten om bescherming te verkrijgen voor de manier waarop een software werkt, waardoor u een veel bredere bescherming krijgt dan het auteursrecht zelf, dat altijd beperkt zal zijn tot een specifieke uitvoering.

Databank rechten


Uw computerprogramma kan databanken bevatten of gebruiken. Deze kunnen profiteren van de bescherming die voortvloeit uit databankrechten. Databankrechten beschermen databanken die een kwalitatieve en/of kwantitatieve investering vereisen in het verkrijgen, verifiëren of presenteren van de inhoud. De houder van de databankrechten kan voorkomen dat de inhoud van de databank geheel of gedeeltelijk, zowel kwalitatief als ook kwantitatief beoordeeld, wordt opgevraagd en/of hergebruikt. De bescherming duurt 15 volledige kalenderjaren na voltooiing of na elke belangrijke wijziging.

Domeinnamen


Om de marketing van uw software voor te bereiden, zou u ook het gewenste internetdomein moeten registreren. Strikt genomen is een domeinnaam geen IE-recht. De beschikbaarheid van top level domeinnamen kan echter wel een belangrijke impact hebben op uw merkenstrategie. Daarom moet u de registratie van verschillende beschikbare domeinnaamvoorkeuren zo vroeg mogelijk overwegen.

IP is de sleutel tot success


De bovenstaande rechten kunnen cumulatief worden gebruikt in de zin dat ze de verschillende aspecten van uw softwareontwikkelingsproject beschermen. Succesvolle ICT-bedrijven maken uitgebreid gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder octrooien. Bij Pronovem helpen wij u op competente wijze bij het navigeren door de wateren van IP en het adequaat beschermen van uw software.