PRIVACYBELEID

Het privacybeleid heeft als doel u op een transparante manier op de hoogte te houden over de gegevens die we verzamelen, waarvoor we de verzamelde gegevens gebruiken, de manier waarop we ze gebruiken en uw rechten wat de verwerking van deze gegevens betreft. Dit privacybeleid betreft gegevens van persoonlijke aard die online worden verzameld via onze website www.pronovem.com.

WELKE AARD VAN GEGEVENS WORDT VERZAMELD VIA DEZE WEBSITE?

Gegevens over het gebruik van de website

Onze website maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over uw gebruikt van de site. Via de cookies verzamelen wij statistische gegevens, browsegegevens, en HTTPS-gegevens. Deze data kunnen onder meer datum en tijdstip van uw bezoek aan de website omvatten, evenals de geraadpleegde pagina’s op de site, het gebruikte type browser, het gebruikte platform en operating system, uw browserinstellingen,… Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor de goede werking van de website, heeft u de mogelijkheid het gebruik van deze cookies uit te schakelen door hier te klikken.

Contactgegevens en professionele en/of persoonlijke gegevens

Deze aard van gegevens omvat : uw voor- en achternaam, e-mailadres, adres, professionele en/of persoonlijke gegevens gerelateerd aan uw CV. Om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze website, hoeft u ons deze data niet door te geven. Wij verzamelen uw contactgegevens en/of professionele en/of persoonlijke gegevens gerelateerd aan uw CV enkel en alleen via de contactformulieren beschikbaar op onze website, of wanneer u solliciteert voor een baan bij Pronovem.

WIE VERZAMELT UW GEGEVENS?

Gegevens over het gebruik van de website worden verzameld en verwerkt door Pronovem International sàrl, 10-12, avenue du Rock n'Roll, L - 4361 Esch-sur-Alzette.

Wanneer u gegevens van persoonlijke aard doorgeeft via één van de contactformulieren beschikbaar op onze website, worden deze verzameld door de tot de Pronovem IP-groep behorende onderneming waarmee u contact opnam. Via deze website heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de volgende tot de Pronovemgroep behorende ondernemingen :

WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE VERZAMELDE GEGEVENS ?

Gegevens over het gebruik van de website worden gebruikt om statistieken op te stellen, en zo zicht te krijgen op hoe onze website wordt gebruikt, hoeveel mensen op onze website terechtkwamen, hoelang ze gebruikmaken van de website, welke items ze bekijken, enz. met als doel de opbrengst van onze marketinginspanningen op deze website te peilen.

We verzamelen uw contactgegevens om vragen gesteld via onze website te kunnen beantwoorden.

We verzamelen uw contactgegevens en/of professionele en/of persoonlijke gegevens wanneer u solliciteert voor een baan bij Pronovem. Als u uw contactgegevens en andere gegevens met betrekking tot uw loopbaan doorgeeft wanneer u reageert op een vacature op onze website, zullen uw gegevens worden verwerkt door de tot de Pronovemgroep behorende onderneming waar de vacature openstaat. Deze tot de groep behorende onderneming zal uw gegevens enkel opslaan gedurende de aanwervingsprocedure, behalve wanneer u zelf de toestemming geeft deze langer te bewaren. Solliciteert u spontaan, dan zal uw kandidatuur worden doorgegeven aan de dienst personeelsbeheer bij elk van de tot de Pronovemgroep behorende ondernemingen. Bij een spontane sollicitatie zullen uw contactgegevens en andere gegevens met betrekking tot uw loopbaan worden opgeslagen gedurende één jaar, behalve wanneer u zelf de toestemming geeft deze langer te bewaren.

GEVEN WE UW GEGEVENS DOOR AAN DERDEN?

Anonieme gegevens over het gebruik van de website kunnen worden doorgegeven aan onze externe dienstverleners (bijv. Google Analytics).

Contactgegevens verstrekt via deze website kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners om de goede werking van onze diensten te waarborgen. (bijv. postdiensten, telefoonaanbieders)

Gegevens van professionele en/of persoonlijke aard worden niet doorgegeven aan derden.

IS DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VEILIG?

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Daartoe nemen we alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

In het algemeen worden uw contactgegevens en uw professionele en/of persoonlijke gegevens alleen opgeslagen voor zover nodig en alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons verstrekt hebt, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Onze medewerkers en onderaannemers hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren en/of om de andere gevraagde doelstellingen te bereiken. Elk van deze personen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om ons om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, deze te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van uw gegevens te beperken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast hebt u recht op de overdraagbaarheid van deze gegevens. In dit geval kunt u ons een e-mail sturen naar dpo-inter@pronovem.com.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be - www.privacycommission.be).

Voor Luxemburg: Commission nationale pour la protection des données; 1, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette (https://cnpd.public.lu/en.html).

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen in ons privacybeleid worden gepubliceerd en beschikbaar gesteld op onze website.

Dit privacy beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.