WETTELIJKE INLICHTINGEN

U bezoekt momenteel de website van Pronovem International sàrl, een onderneming onder Luxemburgse wetgeving met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B143644 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 10-12, avenue du Rock'n'Roll, L - 4361 Esch-sur-Alzette voor en in naam van de groep Pronovem (hierna vermeld als « Pronovem »), waarvan volgende ondernemingen deel uitmaken :

  • Pronovem International sàrl
  • Pronovem - Office Van Malderen SA, Josse Goffinlaan 158, B-1082 Brussel
  • Pronovem Marks SA, Josse Goffinlaan 158, B-1082 Brussel
  • Pronovem Luxembourg S.A., 12 avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette
  • Pronovem Swiss AG, a /s de Trewitax Zurich AG, Uraniastrasse 18, CH-8001 Zurich

Wanneer u deze website bezoekt of er gebruik van maakt, erkent u dat u de nu volgende wettelijke inlichtingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard, met inbegrip van het privacybeleid. Vanaf uw eerste gebruik van pronovem.com treden deze wettelijke inlichtingen in werking. Mocht u niet akkoord zijn met deze wettelijke inlichtingen, gelieve dan niet langer gebruik te maken van de huidige website.

Voorafgaand bericht en beperking van aansprakelijkheid

De huidige website verschaft algemene informatie aangaande intellectuele eigendom en, specifiek, informatie over de groep Pronovem en de tot de groep behorende ondernemingen.

De op de website gepubliceerde informatie heeft een louter informatieve waarde en kan geenszins beschouwd worden als juridisch advies.

Pronovem doet er alles aan om te zorgen dat de informatie volledig, juist en up-to-date is, evenwel zonder te kunnen waarborgen dat de gepubliceerde informatie niet de minste fout bevat. Pronovem is niet verantwoordelijk, noch expliciet, noch impliciet, voor de nauwkeurigheid, de bijwerking, de toepasselijkheid of de beschikbaarheid van enige informatie vermeld op de website. In het bijzonder is deze informatie niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mogen ze dus niet beschouwd worden als juridisch advies. Pronovem is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voorvloeit uit het gebruik van deze website. Mocht u enige fout vaststellen in de informatie die op de huidige website gepubliceerd staat, dan kunt u ons dit elektronisch melden op volgend adres: webmaster@pronovem.com.

De website kan informatie van derden of links naar andere websites bevatten. Deze informatie en links zijnlouter informatief. Pronovem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie van derden die op deze website geraadpleegd kan worden of toegankelijk is via de links naar andere websites.

Bovendien brengt de communicatie via de huidige website en de ontvangen informatie geen enkele mandataris - klantrelatie tot stand tussen Pronovem en een fysieke of morele persoon. Bijgevolg mag geen enkel bericht dat om het even welke vorm van vertrouwelijke informatie bevat, worden verzonden via enig contactformulier dat beschikbaar is op de website. Zulke berichten brengen geen enkele mandataris – klantrelatie tot stand, noch enige verplichting voor Pronovem of de tot de groep behorende ondernemingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website gepubliceerde gegevens, waaronder onder meer merken en handelnamen, zijn de exclusieve eigendom van Pronovem of diens licentiegevers, en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen van de gegevens op deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld op om het even welke wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pronovem. U mag de beschikbare documenten evenwel downloaden via uw computer voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De bovenstaande wettelijke inlichtingen vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving en/of, in voorkomend geval, de EU-wetgeving.